Dam aanleggen - Purmer

Werkomschrijving:   Dam aanleggen
Locatie:   Purmer
Opdrachtgever:   fa. Schellinger
Machine:   Rupskraan Hitachi Zaxis130LCN
Machinist:   Gerard Lubrecht

Bij dit werk is een duiker gelegd en een damwandbeschoeiing aangebracht.
Het geheel is afgevuld met zand en in een later stadium zijn er stelconplaten gelegd.

Schoeiingwerk
Schoeiingwerk