2012-10 Rechtszaak Huiberts-Liander

Gunstige rechtspraak voor hele Cumela branche!

Op 5 oktober 2010 is tijdens slootwerkzaamheden in de Purmer een huisaansluitkabel van Liander beschadigd door een machine van Huiberts BV. Na de eerste uitspraak van Rechtbank Haarlem in het voordeel van Huiberts BV is Liander in Hoger Beroep gegaan en vervolgens heeft het Gerechtshof Amsterdam op 23 oktober 2012 wederom een uitspraak in het voordeel van Huiberts BV gedaan.

Liander stelde Huiberts BV aansprakelijk voor de kabelschade en wilde dat Huiberts BV de herstelkosten zou betalen. Als reden gaven zij aan dat Huiberts onvoldoende onderzoek had gedaan en onvoldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen (KLIC), en omdat er in de bodem wordt geroerd moet een KLIC melding gedaan worden en de leiding gelokaliseerd.

Verweer

Huiberts BV is vanzelfsprekend in verweer gegaan:

  • bij maaikorfwerk roer je niet in de grond maar ga je over de bodem van de sloot daarom is een KLIC melding niet nodig.
  • de kabel heeft niet in de bodem gelegen maar er op, en Liander heeft de zorg dat het leidingnetwerk in orde is
  • het een zeer tijdrovende (en dus ook kostbare) klus is om bij maaikorfwerk steeds de ligging van de kabels te lokaliseren

Als u het volledige Arrest wilt lezen van Gerechtshof Amsterdam klik dan hier.

Boval Assurantiën uit Velserbroek heeft Huiberts BV gesteund in deze zaak en de gemaakte onkosten vergoed.