Afvalscheiding en milieuzorg

Huiberts BV streeft er naar om milieuvriendelijk te werk te gaan

Bij de nieuwbouw in 2002/2003/2004 is er gebouwd en ingericht volgens de meest recente milieuvoorschriten:

  • Alle vetsmeerhoudende verpakkingen worden leeg verzameld en volgens de normen afgevoerd, dit telt ook voor vuile poetsdoeken en filters.
  • De voorraad olie, zowel nieuw als afgewerkt, zit opgeslagen in de nieuwste olietanks. Voor het opvangen van de olie uit de machines zijn de nieuwste methodes aanwezig.
  • Voor zowel het afval op de bouwplaats als het eigen afval geldt dat dit zoveel mogelijk gescheiden gehouden moet worden. Conform de wettelijke richtlijnen is de spuitplaats uitgevoerd met een olie-/vetafscheider om het afvalwater te zuiveren.
  • Uit milieu-oogpunt werd in 2002 een overdekte spuitplaats in gebruik genomen om te voorkomen dat tijdens het afspuiten van machines afvalstoffen via de lucht in de omgeving terecht komen.

Bij alle werkzaamheden van Huiberts BV wordt overwogen of er maatregelen genomen kunnen worden om eventuele milieuschade te voorkomen.

 

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen heeft feitelijk een milieuachtergrond, terwijl Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een sociale achtergrond heeft. Maar de termen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt.

Ze staan beide voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu oftewel de drie P’s profit, people, en planet. Alle drie de P’s worden geoptimaliseerd, zonder de balans er tussen te verliezen.