PSO Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Per 1 febuari 2023 is Huiberts BV gecertificeerd voor PSO Trede 3

Huiberts BV is per 1 februari 2023 gecertificeerd voor trede 3 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. 
Certificaat Huiberts BV PSO trede 3.

 

Huiberts BV gecertificeerd voor PSO Trede 2

Huiberts BV is in februari 2021 gecertificeerd voor trede 2 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Certificaat Huiberts BV PSO trede 2.
Op de nieuws site van PSO Nederland staat hierover een leuk bericht.

 

De PSO als meetinstrument & keurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd  kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. Dit wordt de 'directe bijdrage' genoemd.
Daarnaast worden de inkopen van producten en/of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en SW-bedrijven omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan dit deel van de omzet heeft meegewerkt. Dit wordt de 'indirecte bijdrage' genoemd. Met dit laatste komt de ketenstimulering op gang. 
De directe- en indirecte bijdragen worden bij elkaar opgeteld tot een totale sociale bijdrage. Een auditor van een Certificerende instelling voert vervolgens een onafhankelijke toetsing uit. De auditor kijkt niet alleen naar het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand, maar toetst ook of de organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers (kwalitatieve eisen).
Klik hier voor een kort filmpje waarin dit wordt uitgelegd.

 

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen heeft feitelijk een milieuachtergrond, terwijl Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een sociale achtergrond heeft. Maar de termen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt.

Ze staan beide voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu oftewel de drie P’s profit, people, en planet. Alle drie de P’s worden geoptimaliseerd, zonder de balans er tussen te verliezen.