2017-01 Excuses van Liander

Rechtspraak van 2010 over kabelschade door schouwwerk werpt nog steeds zijn vruchten af!

Tijdens de najaarsschouw van 2014 had onze machinist een kabel van Liander te pakken. Onlangs kregen we van Liander per post de aansprakelijkheidsstelling en gepeperde rekening voor het herstellen van de schade.

In 2010 hebben we een vergelijkbare schade voor laten komen en hebben we de rechtzaak van Liander gewonnen omdat het een kabelschade tijdens schouwwerk betrof en Liander had moeten zorgen voor voldoende dekking.

Refererend aan deze uitspraak wees Boval Assurantiën de aansprakelijkheid af en vervolgens ontvingen zij de volgende reactie van Liander:

“Graag reageer ik op uw bericht. Ik heb het dossier opgevraagd en inhoudelijk bekeken. Er is in dit geval inderdaad sprake van het schonen van een sloot. Ik heb daarom opdracht gegeven de aansprakelijkheid in te trekken, en de herstelfactuur intern te crediteren. Voor uw verzekerde onze excuses voor de overlast. Heeft u nog vragen dan kunt u mij bereiken via (...). Met vriendelijke groet, (...) Juridisch medewerker Schadeafhandeling”

Toch fijn dat ze nu op  tijd inzien dat het herhaaldelijk sturen van aanmaningen en ingebrekestellingen en evt. verdere stappen nemen bij dergelijke schades geen zin heeft.

Van Boval Assurantiën vernamen wij dat zij nog regelmatig gebruik maken van de rechtspraak van 2010, ook voor andere  bedrijven in onze branche. Voor meer informatie over die rechtspraak klik hier. Die zaak vroeg behoorlijk wat tijd en energie maar wél met resultaat!

Verwijs uw tussenpersoon naar deze website als u ook voor een dergelijke schade aansprakelijk gesteld wordt!