CO2 Prestatieladder

Bij het voorgaande hoofdstuk CO2 Footprint hebben we u al uitgelegd wat de CO2 footprint inhoudt en hoe deze verkregen wordt.

Inmiddels gaan we bij Huiberts BV een stapje verder dan de footprint, eind maart 2014 is Huiberts BV namelijk gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder niveau 3. In april 2015 is een heraudit geweest volgens versie 2.2, en op 1 april 2016 is de  heraudit gedaan conform versie 3.0. Op 8 maart 2017 is er een initiële audit geweest conform versie 3.0 door Aboma.
TROTS zijn we dat we begin juni 2020 opgeklommen zijn naar trede 5, en in 2023 zijn we ook weer voor trede 5 gecertificeerd.
Het meest recente door Aboma afgegeven certificaat kunt u hier downloaden:  Huiberts BV CO2 certificaat trede 5 versie 3.1.pdf

De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Huiberts BV werd ook nog genoemd in het Magazine van SKAO, met een mooie foto erbij op pagina 38-39. 

Door middel van tredes, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie.

Ten behoeve van de CO2 prestatieladder publiceren wij op deze pagina de meest actuele versies van de te publiceren documenten zoals in ons communicatieplan (3.C.1_3) vermeld staat. November 2015 is het handboek aangepast aan de versie 3.0 en in 2021 aan versie 3.1
Begin 2020 is het handboek aangepast naar trede 5.
3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 2014.pdf
3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 2015.pdf
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 1e halfjaar 2016.pdf
3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 2016.pdf
3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 1e halfjaar 2017.pdf
3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 2017.pdf (inclusief scope 3)
3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 1e halfjaar 2018.pdf
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 2018.pdf (inclusief scope 3)
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 1e halfjaar 2019
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 2019.pdf (inclusief scope 3)
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 1e halfjaar 2020 
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 2020.pdf (inclusief scope 3) 
3.A.1_1_CO2 emissie inventaris 1e halfjaar 2021.pdf (scope 1 en 2)
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 2021.pdf (inclusief scope 3)
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 1e halfjaar 2022.pdf (scope 1 en 2)
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 2022.pdf (inclusief scope 3)
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 1e halfjaar 2023.pdf (scope 1 en 2)
3.A.1_1 CO2 emissie inventaris 2023.pdf (inclusief scope 3)

Energiebeoordeling
Communicatieplan
Ketenanalyse inhuur materieel
Voortgangsrapportage
CO2 Projectplan

Bij de hierboven gepubliceerde CO2 footprints zijn de meest recente emissie factoren gebruikt van de site www.co2emissiefactoren.nl.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of misschien adviezen hierover kunt u contact met ons opnemen via onze Contact pagina of door een mail te sturen naar info@huibertsbv.nl.

Laatste update: mei 2024

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen heeft feitelijk een milieuachtergrond, terwijl Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een sociale achtergrond heeft. Maar de termen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt.

Ze staan beide voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu oftewel de drie P’s profit, people, en planet. Alle drie de P’s worden geoptimaliseerd, zonder de balans er tussen te verliezen.