CO2 footprint

Met behulp van de CO2 footprint is te berekenen hoeveel ton CO2 een bedrijf jaarlijks uitstoot.

Een onderdeel van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt genoemd, is de hoeveelheid CO2 die de sector als geheel, maar ook iedere onderneming op zichzelf, uitstoot.

Het is mogelijk dit inzichtelijk te maken door middel van een zogeheten ‘CO2 footprint’. Hiermee is te berekenen hoeveel ton CO2 de bedrijfsvoering uitstoot op jaarbasis.

Dit kan als een basis dienen voor een bedrijfsvergelijk en/of doelstellingen tot vermindering hiervan binnen uw bedrijf.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers en hoofdaannemers naar deze footprint vragen binnen een bestek of als selectie voor bedrijven waar men mee wil samenwerken. Het is dus van belang te weten hoe ‘zwaar’ de CO2 footprint van een bedrijf is.

Berekening CO2 footprint Om de CO2footprint te berekenen moeten allereerst alle gegevens verzameld worden over de verbruikte energie.

Dit betekent de verbruikte hoeveelheden van o.a.:

  • liters brandstof (diesel, benzine, LPG)
  • m3 gas
  • kWh elektriciteit

Dit kan worden gedaan door de facturen van brandstofleveranciers en de jaarrekeningen van het energiebedrijf als bron te gebruiken. 

De CO2 footprints van Huiberts BV worden u op verzoek toegemaild, en zijn te bekijken op de volgende pagina: https://www.huibertsbv.nl/mvo/co2-prestatieladder/

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen heeft feitelijk een milieuachtergrond, terwijl Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een sociale achtergrond heeft. Maar de termen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt.

Ze staan beide voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu oftewel de drie P’s profit, people, en planet. Alle drie de P’s worden geoptimaliseerd, zonder de balans er tussen te verliezen.