VIHB verklaring

Sinds mei 2005 beschikt Huiberts BV, naast de vergunning Beroepsgoederenvervoer, over een VIHB verklaring van de NIWO.

Dit betekent dat ingevolge een beschikking van de Minister van Infrastructuur en Milieu Huiberts BV staat vermeld op de lijst van erkende vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.
Met andere woorden: Huiberts BV is een erkende vervoerder van afvalstoffen.
Deze beschikking is in 2019 voor onbepaalde tijd afgegeven door de NIWO, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan.

De verklaring is hier op te vragen: Huiberts BV VIHB verklaring NH506001VXXX