Cumela branche en Cumela voorwaarden

De CUMELA branche
Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. CUMELA Nederland is hun brancheorganisatie. 

 CUMELAbedrijven…

  • Maaien jaarlijks meer dan 10.000 kilometer bermen langs wegen;
  • Onderhouden ruim 140.000 kilometer sloten en watergangen;
  • Tekenen voor 70 procent van alle grondverzetwerk in Nederland;
  • Zorgen ervoor van 10.000 hectare aan sportvelden er netjes bij liggen;
  • Houden 60 procent van alle wegen vrij van sneeuw en ijs;
  • Rooien 90 procent van alle suikerbieten;
  • Vervoeren jaarlijks bijna 25 miljoen ton mest;
  • Zijn samen de grootste werkgever op het platteland.

Voor meer informatie over de Cumela sector: de Cumela sector.pdf

CUMELA voorwaarden
Huiberts BV is ook aangesloten bij de brancheorganisatie CUMELA Nederland.
Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn van  toepassing de opvraagbare CUMELA-voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Gelderland onder nummer 40/2020.
Hier kunt u de voorwaarden opvragen: CUMELA voorwaarden 40/2020.pdf