VCA* gecertificeerd

Sinds november 1999 beschikt Huiberts BV over het VCA* certificaat.

In het najaar van 2014 is er weer een nieuwe audit gweest door Aboma voor de norm VCA2008/5.1 met een mooi certificaat als resultaat: Huiberts BV VCA certificaat 2014-2017.pdf
Deze norm is ook getoetst in 2015 en 2016.

Eind 2017 volgt er een nieuwe audit volgens de dan geldende VCA norm.